Terms and Conditions / Όροι και Προϋποθέσεις

English Version (Αγγλική Έκδοση):

ZEMPILI K. MARIA (manfler. or Manfler Zempili) IS A REGISTERED COMPANY IN GREECE OFFERING FLOWER DECORATION SERVICES AND OPERATES AS A FLORIST. THE BUISSINES IS LOCATED ON THE ADDRESS MARKOU PORTALIOU 22, RETHYMNO, GREECE AND IS ASSIGNED THE VAT NUMBER EL109113456. Please read these Terms and Conditions (“Terms”, “Terms and Conditions”) carefully before using the http://manfler.com website (the “Service”) operated by Zempili K. Maria (“us”, “we”,” our company” or “our”). Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms. These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service. By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the terms then you may not access the Service.

Personal Data & Data Processing

Generally, your data is stored in private servers, with high levels of security. Any data submited and/or proccessed in the domain manfler.com and any other child subdomain, is stored in servers located in Greece. Any emails you send us (including forms you’ve submited from our website) are proccessed and stored by Zoho Corp. (Unkown datacenter location, probably global).

When you submit an order via email or phone or our ecommerce store, you give us the permission to process and use your data, in order to properly execute your order. In case that your order is not paid for, or it gets canceled, your data will be deleted from our ecommerce system after 7 days. If your order gets executed succesfully, we will retain your data for 3 months. Upon request, we can remove your data manualy from our system, though keep in mind that your order -if it has not been executed- will be canceled and that we won’t be able to ever provide you information for it anymore,in the future. Similarly, we cannot disclose any data for orders that have been anonymized, due to the conditions mentioned above.

We promise to not disclose any of your personal data to 3rd parties. Though, in order for us to comply with Greek and European law, we may disclose your data to the police and/or attorneys, in case we are asked to do so. Also, we are in no way responsible for the messages (card text or other) we forward to the recipient. In

We are not obligated to delete ANY of the messages you sent us, by any means, unless we are asked for it.

We may use your personal information (Full Name, email and reservation details), to make strategic marketing decisions and launch marketing campaigns. In any case, we do not sell, publish or distribute your personal data to 3rd parties. Also, keep in mind that our website uses cookies to collect behavioral data via Google Analytics (subsidiary of Alphabet Inc.) and it is subject to the service’s Terms of Service.

Payments

Depending on your preferences you may pay via:

  • Bank Transfer to the bank accounts that we’ll provide
  • Credit, Debit or Prepaid Card, although we may charge you a fee if the paid amount is above 800€. All payments are routed thought Viva Payments (https://vivapayments.com), a licensed and PCI Level 1 Certified e-payments provider in Athens, Greece.

Refunds & Complaints

If you and ZEMPILI K. MARIA have signed a contract/letter of agreement then this section may be overruled by the equivalent section in the signed document. Zempili K. Maria DOES NOT hold ANY responsibility in cases of:

  • Damage caused to your property (that includes the products you have bought from us) from sources other than our company’s own employees or workers
  • Poor or not desirable execution of the services we provided, due to poor communication (between you and Zempili K. Maria) and bad weather (that may have destroyed or caused damage to the flowers  or supporting structures)
In any case mentioned above, you are NOT liable to ANY refunds and you must proceed to pay the remaining value of our services. ZEMPILI K. MARIA has any right to seek legal actions.
For orders made by email or phone, or our ecommerce store the following apply:
  • If the recipient does not accept your order and you do not wish to receive it either (or if we do not receive instructions on how to act, up to 8 hours after we notify you of the recipient’s refusal), the goods of the order are released and may be sold to another customer. If you are staying in the city of Rethymno (Postal Code 741xx), we can deliver the order to you, free of charge. Otherwise. you are welcome to receive the order from our store.
  • Refunds are only eligible if you cancel your order and we have not prepared it yet. Otherwise, we are not obliged to refund any amount of money.
  • If during your order, you selected ‘Route to another florist’ and you want to cancel your order, contact us immediately. If by that time we’ve already routed your order to another merchant, we won’t be able to issue any refunds.

 

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party websites or services that are not owned or controlled by Zempili K. Maria. Zempili K. Maria has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party websites or services. You further acknowledge and agree that Zempili K. Maria shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such websites or services. We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party websites or services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend access to our Service immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if you breach the Terms. All provisions of the Terms which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability. Also, note that we may refuse to transmit, in any way, messages (card text or other) that may harass or threaten the recipient.

Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Greece, without regard to its conflict of law provisions. Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at our sole discretion. By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact

Us If you have any questions about these Terms, please contact us.Ελληνική Έκδοση (Greek Version):

 Η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ (manfler ή Manfler Zempili) ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 22, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΑΡΙΘΜΟ ΦΠΑ EL109113456.

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις (“Όροι”, “Όροι και Προϋποθέσεις”) προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο http://manfler.com (η “Υπηρεσία”) που διαχειρίζεται η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ (“εμείς”, “κατάστημα”,”Η εταιρεία μας” ή “επιχείριση”). Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή και συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλα άτομα που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την Υπηρεσία. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Προσωπικά Δεδομένα & Επεξεργασία Δεδομένων

Γενικότερα, τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε ασφαλείς, ιδιωτικές υποδομές. Όλα τα δεδομένα που υποβάλονται και/ή επεξεργάζονται στο όνομα χώρου manfler.com και οποιοδήποτε άλλο υπόχωρο, αποθηκεύονται σε υποδομές στην Ελλάδα. Τα email που μας στέλνετε (συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε φόρμας υποβάλετε από την σελίδα μας) αποθηκεύονται και επεξεργάζονται απο την Zoho Corp. (Άγνωστη τοποθεσία υποδομών, ίσως παγκόσμια).

Σε περίπτωση που υποβάλετε παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, μέσω email, ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε πλήρως στην επεξεργασία και χρήση των δεδομένων που μας υποβάλατε, για την ομαλή διεκπέρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ακυρωθεί ή δεν έχει πληρωθεί, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από το σύστημα μας, μετά το πέρας 7 ημερών. Εάν η παραγγελία ολοκληρωθεί επιτυχώς, τα δεδομένα σας τηρούνται για 3 μήνες. Έπειτα από αίτημα σας, μπορούμε να αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από το σύστημα σας, αλλά έχετε υπ΄όψη ότι η παραγγελία σας -εάν βρίσκεται σε επεξεργασία-, θα ακυρωθεί και σε περίπτωση που χρειαστείτε να ανατρέξετε στο μέλλον στην παραγγελία αυτή, δεν θα μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε / δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες. Ομοίως, δεν μπορούμε να σας πληροφορίσουμε για παραγγελίες που πραγματοποιήσατε, εάν έχουν περάσει τα χρονικά περιθώρια που αναφέραμε παραπάνω.

Το κατάστημα δεσμεύεται να κρατήσει εμπιστευτικά τα προσωπικά σας στοιχεία, σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αιτηθεί να τα λάβει. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου το κατάστημα μας να συμβαδίζει με τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά νομικά πλαίσια, είμαστε υπόχρεοι να φανερώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές, εφόσον μας αιτηθεί. Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που μεταδίδει εκ μέρους

Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα μηνύματα που μας στείλατε, από οποιοδήποτε μέσο, εκτός κι αν μας το αιτηθείτε.

Για παραγγελίες στις οποίες έχετε επιλέξει την επιλογή “Ανάθεση σε Συνεργάτη”, θα αναθέσουμε την παραγγελία σας είτε σε ένα από τα συνεργαζόμενα ανθοδίκτυα, είτε σε ένα συνεργαζόμενο ιδιώτη. Θα σας ενημερώσουμε για την ανάθεση μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Σε αυτήν την περίπτωση, δίνετε ανάλογα δικαιώματα επεξεργασίας και χρήσης των δεδομένων σας στον συνεργάτη μας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (πλήρες όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και λεπτομέρειες κράτησης), για να λάβουμε στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ. Εν πάση περιπτώσει, δεν προωθούμε, δημοσιεύουμε ή διανέμουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Επίσης, να έχετε κατά νου ότι ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή δεδομένων συμπεριφοράς από την Google Analytics (Alphabet Inc.), τα οποία ακολουθούν τους Όρους και Προϋποθέσεις της υπηρεσίας.

Πληρωμές

Ανάλογα με τις προτιμήσεις σας μπορείτε να πληρώσετε μέσω:

Τραπεζική μεταφορά στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα παράσχουμε
Πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, παρόλο που ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα τέλος αν το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει τα 800 €. Όλες οι πληρωμές επεξεργάζονται από την Viva Payments (https://vivapayments.com), έναν εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο κατά PCI επιπέδου 1 πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών στην Αθήνα.

Επιστροφές & Καταγγελίες

Εάν εσείς και η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ έχετε υπογράψει συμβόλαιο / επιστολή συμφωνίας τότε αυτή η ενότητα μπορεί να αντικατασταθεί από το αντίστοιχο τμήμα του υπογεγραμμένου εγγράφου. Η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ σε περιπτώσεις:

Που προκλήθηκαν ζημιές στην ιδιοκτησία σας (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που αγοράσατε από εμάς) από πηγές εκτός των εργαζομένων του καταστήματος.
Η κακή ή η μη επιθυμητή εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχουμε, λόγω κακής επικοινωνίας (μεταξύ εσάς και της ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ) και κακοκαιρίας (που μπορεί να έχει καταστρέψει ή να προκαλέσει ζημιά στα λουλούδια και στα μέσα στήριξης).

Σε κάθε περίπτωση που αναφέρεται παραπάνω, ΔΕΝ είστε υπόχρεοι σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ επιστροφή χρημάτων και θα πρέπει να προχωρήσετε στην πληρωμή της υπόλοιπης αξίας των υπηρεσιών μας. Η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ έχει οποιοδήποτε δικαίωμα να ζητήσει νομικές ενέργειες.

Για παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μέσω email ή τηλεφώνου, ισχύουν τα εξής:

  • Εάν ο παραλήπτης δεν δεχτεί να λάβει την παραγγελία σας και δεν επιθυμείτε να την λάβετε ούτε εσείς (ή αν δεν λάβουμε οδηγίες για τον πως να ενεργήσουμε, έως και 8 ώρες έπειτα από την ενημέρωση σας για την άρνηση του παραλήπτη), τα αγαθά της παραγγελίας σας αποδεσμεύονται και ενδέχεται να πουληθούν σε άλλο πελάτη. Εάν διαμένετε στην πόλη του Ρεθύμνου (Ταχυδρομικός Κωδικός μορφής 741xx), μπορούμε να παραδώσουμε την παραγγελία σε εσάς, χωρίς χρέωση. Ειδάλλως. είστε ευπρόσδεκτοι να την παραλάβετε την παραγγελία από το κατάστημα μας.
  • Επιστροφή χρημάτων δικαιούστε μόνο αν δεν έχουμε προβεί στην προετοιμασία της παραγγελίας σας. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε οποιοδήποτε χρηματικό ποσό.
  • Στις παραγγελίες όπου έχει γίνει “Ανάθεση σε Συνεργάτη”, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Εάν έχει διαβιβαστεί η παραγγελία από εμάς, τότε δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων μερών ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ. Η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ δεν ελέγχει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η ΖΕΜΠΙΛΗ Κ. ΜΑΡΙΑ δεν ευθύνεται ή ευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή φέρεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες μέσω ή μέσω αυτών των δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε.

Διακοπή υπηρεσιών

Μπορούμε να διακόψουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην Υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό αν παραβιάζετε τους Όρους. Όλες οι διατάξεις των Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν μετά την καταγγελία, θα εξακολουθήσουν να καταγγέλλονται, περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεων περί ιδιοκτησίας, αποποίησης ευθυνών, αποζημιώσεων και περιορισμών ευθύνης. Επίσης, έχετε υπόψη ότι μπορούμε να αρνηθούμε την απο μέρους μας μετάδοση μηνυμάτων (κείμενο κάρτας ή άλλο), το οποίο ενδέχεται να είναι προσβλητικό ή απειλητικό προς το παραλήπτη.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία μας και αντικαθιστούν τυχόν προηγούμενες συμφωνίες που ενδέχεται να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι σημαντική, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την έναρξη ισχύος οποιωνδήποτε νέων όρων. Αυτό που συνιστά ουσιώδη αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία μας μετά την έναρξη ισχύος αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, διακόψτε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τους παρόντες Όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.